A A A

Ny lackeringsverkstad i Svenstavik

Efter en tids marknadssonderingar har vi beslutat satsa på en ny lackeringsanläggning för helikoptrar, bussar, lastbilar och andra stora utrymmeskrävande maskiner. Anläggningen kommer att ligga i Svenstavik och beräknas kosta 3,6 milijoner. Verksamheten beräknas vara i gång i oktober 2010.