A A A

Kvalitetspolicy

Side System AB kvalitetsmålsättning är att utveckla, tillverka och sälja produkter som uppfyller kundens krav avseende konstruktion, funktion, tekniska bestämmelser och/eller andra instruktioner till rimlig kostnad.

Grundläggande principer för att nå uppsatt mål är bl a:

  • Uppfylla kundens krav på produkten samt hålla utlovad leveranstid.
  • Endast krav som vi har förmåga att uppfylla skall accepteras.
  • Uppnå bra kvalitet genom att göra rätt från början.
  • Utbilda, informera samt organisera så att varje medarbetare vet, har förmåga samt vara motiverad att göra rätt.
  • Fortlöpande arbeta med förbättringar.
  • När fel uppstår skall åtgärder vidtagas för att förhindra upprepning.

För att kvalitet och effektivitet ska kunna upprätthållas ska utrustning och maskiner hållas i gott skick. Ordning och reda skall genomlysa företaget.